پنجمين همايش انجمن زمين شناسي ايران - دانشگاه تهران , 2001-08-28

عنوان : ( مطالعه چينه شناسي سازند مزدوران در منطقه ارداك واقع در شمال غرب مشهد با نگرشي جديد در تعيين مرز فوقا )

نویسندگان: مهدی نجفی , اسداله محبوبی , سیدرضا موسوی حرمی ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:200881,
author = {نجفی, مهدی and محبوبی, اسداله and موسوی حرمی, سیدرضا},
title = {مطالعه چينه شناسي سازند مزدوران در منطقه ارداك واقع در شمال غرب مشهد با نگرشي جديد در تعيين مرز فوقا},
booktitle = {پنجمين همايش انجمن زمين شناسي ايران - دانشگاه تهران},
year = {2001},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه چينه شناسي سازند مزدوران در منطقه ارداك واقع در شمال غرب مشهد با نگرشي جديد در تعيين مرز فوقا
%A نجفی, مهدی
%A محبوبی, اسداله
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%J پنجمين همايش انجمن زمين شناسي ايران - دانشگاه تهران
%D 2001

[Download]