بيستمين گردهمايي علوم زمين - سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور , 2002-02-17

عنوان : ( بررسي تغييرات بافتي با شواهدي بر علل ريز شوندگي به طرف پايين دست رودخانه دهبار واقع در جنوب غرب مشهد )

نویسندگان: سیدرضا موسوی حرمی , اسداله محبوبی , محمد غفوری , محمد خانه باد ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:200888,
author = {موسوی حرمی, سیدرضا and محبوبی, اسداله and غفوری, محمد and خانه باد, محمد},
title = {بررسي تغييرات بافتي با شواهدي بر علل ريز شوندگي به طرف پايين دست رودخانه دهبار واقع در جنوب غرب مشهد},
booktitle = {بيستمين گردهمايي علوم زمين - سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور},
year = {2002},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسي تغييرات بافتي با شواهدي بر علل ريز شوندگي به طرف پايين دست رودخانه دهبار واقع در جنوب غرب مشهد
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%A محبوبی, اسداله
%A غفوری, محمد
%A خانه باد, محمد
%J بيستمين گردهمايي علوم زمين - سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور
%D 2002

[Download]