ششمين كنگره زراعت و اصلاح نباتات ايران , 2000-09-03

عنوان : ( بررسي امكان كشت پاييزه- زمستانه نخود در شرايط ديم شمال خراسان )

نویسندگان: علی اصغر محمدآبادی ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:200892,
author = {محمدآبادی, علی اصغر},
title = {بررسي امكان كشت پاييزه- زمستانه نخود در شرايط ديم شمال خراسان},
booktitle = {ششمين كنگره زراعت و اصلاح نباتات ايران},
year = {2000},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسي امكان كشت پاييزه- زمستانه نخود در شرايط ديم شمال خراسان
%A محمدآبادی, علی اصغر
%J ششمين كنگره زراعت و اصلاح نباتات ايران
%D 2000

[Download]