ششمين همايش انجمن زمين شناسي ايران - دانشگاه كرمان , 2002-08-23

عنوان : ( چينه نگاري سكانسي سنگ اهكهاي كرتاسه زيرين در شرق بينالود )

نویسندگان: سیدرضا موسوی حرمی , اسداله محبوبی , مهدی نجفی , وصال یحیی شیبانی ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:200896,
author = {موسوی حرمی, سیدرضا and محبوبی, اسداله and نجفی, مهدی and یحیی شیبانی, وصال},
title = {چينه نگاري سكانسي سنگ اهكهاي كرتاسه زيرين در شرق بينالود},
booktitle = {ششمين همايش انجمن زمين شناسي ايران - دانشگاه كرمان},
year = {2002},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T چينه نگاري سكانسي سنگ اهكهاي كرتاسه زيرين در شرق بينالود
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%A محبوبی, اسداله
%A نجفی, مهدی
%A یحیی شیبانی, وصال
%J ششمين همايش انجمن زمين شناسي ايران - دانشگاه كرمان
%D 2002

[Download]