دراسات فی العلوم الانسانیه, سال (2001-3)

عنوان : ( مترجموالقران الكريم و مهمتهم اتجاه القراءات القرانيه )

نویسندگان: سیدکاظم طباطبائی پور ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:200899,
author = {طباطبائی پور, سیدکاظم},
title = {مترجموالقران الكريم و مهمتهم اتجاه القراءات القرانيه},
journal = {دراسات فی العلوم الانسانیه},
year = {2001},
month = {March},
issn = {2383-4269},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مترجموالقران الكريم و مهمتهم اتجاه القراءات القرانيه
%A طباطبائی پور, سیدکاظم
%J دراسات فی العلوم الانسانیه
%@ 2383-4269
%D 2001

[Download]