ششمين همايش انجمن زمين شناسي ايران - دانشگاه كرمان , 2002-08-23

عنوان : ( استراكودهاي سازند اب تلخ در منطقه تيپ )

نویسندگان: فاطمه هادوی , محسن علامه ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:200901,
author = {هادوی, فاطمه and محسن علامه},
title = {استراكودهاي سازند اب تلخ در منطقه تيپ},
booktitle = {ششمين همايش انجمن زمين شناسي ايران - دانشگاه كرمان},
year = {2002},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T استراكودهاي سازند اب تلخ در منطقه تيپ
%A هادوی, فاطمه
%A محسن علامه
%J ششمين همايش انجمن زمين شناسي ايران - دانشگاه كرمان
%D 2002

[Download]