تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی, سال (2002-5)

عنوان : ( امر به معروف و نهی از منکر و نظارت همگانی از منظر امیرمومنان علی(ع) )

نویسندگان: محمدرضا جواهری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

م

کلمات کلیدی

ک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:200903,
author = {جواهری, محمدرضا},
title = {امر به معروف و نهی از منکر و نظارت همگانی از منظر امیرمومنان علی(ع)},
journal = {تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی},
year = {2002},
month = {May},
issn = {1735-1596},
keywords = {ک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T امر به معروف و نهی از منکر و نظارت همگانی از منظر امیرمومنان علی(ع)
%A جواهری, محمدرضا
%J تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی
%@ 1735-1596
%D 2002

[Download]