پنجمين كنفرانس بين المللي عمران , 2000-05-08

عنوان : ( بررسي عوامل طبيعي موثر بر كاهش كيفيت ابهاي زيرزميني (بررسي موردي علل شوري ابهاي زيرزميني دشتهاي كربا )

نویسندگان: حسین محمدزاده ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:200907,
author = {محمدزاده, حسین},
title = {بررسي عوامل طبيعي موثر بر كاهش كيفيت ابهاي زيرزميني (بررسي موردي علل شوري ابهاي زيرزميني دشتهاي كربا},
booktitle = {پنجمين كنفرانس بين المللي عمران},
year = {2000},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسي عوامل طبيعي موثر بر كاهش كيفيت ابهاي زيرزميني (بررسي موردي علل شوري ابهاي زيرزميني دشتهاي كربا
%A محمدزاده, حسین
%J پنجمين كنفرانس بين المللي عمران
%D 2000

[Download]