مشکوه, سال (2002-9)

عنوان : ( نان و جایگاه ان در متون دینی )

نویسندگان: سعید نظری توکلی ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:200908,
author = {نظری توکلی, سعید},
title = {نان و جایگاه ان در متون دینی},
journal = {مشکوه},
year = {2002},
month = {September},
issn = {1683-8033},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نان و جایگاه ان در متون دینی
%A نظری توکلی, سعید
%J مشکوه
%@ 1683-8033
%D 2002

[Download]