دهمين كنفرانس سراسري زيست شناسي ايران - شيراز , 2001-09-03

عنوان : ( بررسي تعيين سن و ارتباط آن با صفات جمجمه اي (صفات آلومتريكي) جرد ايراني و جرد ليبي (پستانداران، جوند )

نویسندگان: فائزه توتونیان مشهد ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:200912,
author = {توتونیان مشهد, فائزه},
title = {بررسي تعيين سن و ارتباط آن با صفات جمجمه اي (صفات آلومتريكي) جرد ايراني و جرد ليبي (پستانداران، جوند},
booktitle = {دهمين كنفرانس سراسري زيست شناسي ايران - شيراز},
year = {2001},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسي تعيين سن و ارتباط آن با صفات جمجمه اي (صفات آلومتريكي) جرد ايراني و جرد ليبي (پستانداران، جوند
%A توتونیان مشهد, فائزه
%J دهمين كنفرانس سراسري زيست شناسي ايران - شيراز
%D 2001

[Download]