دومين كنفرانس زمين شناسي مهندسي و محيط زيست ايران , 2001-10-16

عنوان : ( بررسي ساختار زمين شناختي و تاثير ان بر خواص ژئوتكنيكي ساختگاه سد تبارك اباد )

نویسندگان: محمد غفوری , محمد خانه باد , ناصر بقال رضاوند ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:200914,
author = {غفوری, محمد and خانه باد, محمد and بقال رضاوند, ناصر},
title = {بررسي ساختار زمين شناختي و تاثير ان بر خواص ژئوتكنيكي ساختگاه سد تبارك اباد},
booktitle = {دومين كنفرانس زمين شناسي مهندسي و محيط زيست ايران},
year = {2001},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسي ساختار زمين شناختي و تاثير ان بر خواص ژئوتكنيكي ساختگاه سد تبارك اباد
%A غفوری, محمد
%A خانه باد, محمد
%A بقال رضاوند, ناصر
%J دومين كنفرانس زمين شناسي مهندسي و محيط زيست ايران
%D 2001

[Download]