دومين كنفرانس زمين شناسي مهندسي و محيط زيست ايران , 2001-10-16

عنوان : ( مطالعه زمين لغزشهاي حوضه مخزن سد كارون 3 و ارزيابي پتانسيل لغزش در ان )

نویسندگان: محمد غفوری ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:200915,
author = {غفوری, محمد},
title = {مطالعه زمين لغزشهاي حوضه مخزن سد كارون 3 و ارزيابي پتانسيل لغزش در ان},
booktitle = {دومين كنفرانس زمين شناسي مهندسي و محيط زيست ايران},
year = {2001},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه زمين لغزشهاي حوضه مخزن سد كارون 3 و ارزيابي پتانسيل لغزش در ان
%A غفوری, محمد
%J دومين كنفرانس زمين شناسي مهندسي و محيط زيست ايران
%D 2001

[Download]