دهمين كنفرانس سراسري زيست شناسي ايران - شيراز , 2001-09-03

عنوان : ( بررسي هيستوشيميايي لكين و مطالعه بيوسيستماتيك مقايسه اي آن در جوندگان خانواده ميوريده )

نویسندگان: ناصر مهدوی شهری ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:200917,
author = {مهدوی شهری, ناصر},
title = {بررسي هيستوشيميايي لكين و مطالعه بيوسيستماتيك مقايسه اي آن در جوندگان خانواده ميوريده},
booktitle = {دهمين كنفرانس سراسري زيست شناسي ايران - شيراز},
year = {2001},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسي هيستوشيميايي لكين و مطالعه بيوسيستماتيك مقايسه اي آن در جوندگان خانواده ميوريده
%A مهدوی شهری, ناصر
%J دهمين كنفرانس سراسري زيست شناسي ايران - شيراز
%D 2001

[Download]