نوزدهمين گردهمائي علوم زمين - سازمان زمين شناسي كشور - تهران , 2001-02-12

عنوان : ( نگرشي بر كاني شناسي صنعتي اندالوزيت شرق فريمان )

نویسندگان: خسرو ابراهیمی نصرآبادی , بهمن شیرزاده , بهرام شیرزاده , حمید امیرخانی منفرد ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:200921,
author = {ابراهیمی نصرآبادی, خسرو and شیرزاده, بهمن and شیرزاده, بهرام and امیرخانی منفرد, حمید},
title = {نگرشي بر كاني شناسي صنعتي اندالوزيت شرق فريمان},
booktitle = {نوزدهمين گردهمائي علوم زمين - سازمان زمين شناسي كشور - تهران},
year = {2001},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نگرشي بر كاني شناسي صنعتي اندالوزيت شرق فريمان
%A ابراهیمی نصرآبادی, خسرو
%A شیرزاده, بهمن
%A شیرزاده, بهرام
%A امیرخانی منفرد, حمید
%J نوزدهمين گردهمائي علوم زمين - سازمان زمين شناسي كشور - تهران
%D 2001

[Download]