ششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران - دانشگاه کرمان , 2002-08-23

عنوان : ( لیستونیت های شمال بصیران ( چهارکوش مختاران) و تقسیم بندی انها )

نویسندگان: سیداحمد مظاهری , محمدحسن کریم پور , عباس گلمحمدی , غلامرضا مؤمنی , محمدحسين زرين كوب ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

منطقه

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:200922,
author = {مظاهری, سیداحمد and کریم پور, محمدحسن and گلمحمدی, عباس and مؤمنی, غلامرضا and محمدحسين زرين كوب},
title = {لیستونیت های شمال بصیران ( چهارکوش مختاران) و تقسیم بندی انها},
booktitle = {ششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران - دانشگاه کرمان},
year = {2002},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {لیستوینیت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T لیستونیت های شمال بصیران ( چهارکوش مختاران) و تقسیم بندی انها
%A مظاهری, سیداحمد
%A کریم پور, محمدحسن
%A گلمحمدی, عباس
%A مؤمنی, غلامرضا
%A محمدحسين زرين كوب
%J ششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران - دانشگاه کرمان
%D 2002

[Download]