پنجمين همايش انجمن زمين شناسي ايران - دانشگاه تهران , 2001-08-28

عنوان : ( معرفي فاز دياگرام جديد در سولفوسالتهاي نقره با استفاده از مطالعات اسپكتروسكوپي‌ (xas) و ميكروسكوپ ال )

نویسندگان: مرتضی رزم آرا فرزقی ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:200926,
author = {رزم آرا فرزقی, مرتضی},
title = {معرفي فاز دياگرام جديد در سولفوسالتهاي نقره با استفاده از مطالعات اسپكتروسكوپي‌ (xas) و ميكروسكوپ ال},
booktitle = {پنجمين همايش انجمن زمين شناسي ايران - دانشگاه تهران},
year = {2001},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T معرفي فاز دياگرام جديد در سولفوسالتهاي نقره با استفاده از مطالعات اسپكتروسكوپي‌ (xas) و ميكروسكوپ ال
%A رزم آرا فرزقی, مرتضی
%J پنجمين همايش انجمن زمين شناسي ايران - دانشگاه تهران
%D 2001

[Download]