همايش سيره حكومتي و اجتماعي امير المومنين علي (ع) , 2000-03-20

عنوان : ( سيماي امام علي(ع) در نگاه نبي(ص) )

نویسندگان: سیدمحمد مرتضوی ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:200928,
author = {مرتضوی, سیدمحمد},
title = {سيماي امام علي(ع) در نگاه نبي(ص)},
booktitle = {همايش سيره حكومتي و اجتماعي امير المومنين علي (ع)},
year = {2000},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T سيماي امام علي(ع) در نگاه نبي(ص)
%A مرتضوی, سیدمحمد
%J همايش سيره حكومتي و اجتماعي امير المومنين علي (ع)
%D 2000

[Download]