بيستمين گردهمايي علوم زمين - سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور , 2002-02-17

عنوان : ( نانوفسيلهاي سازند اب تلخ در غرب روستاي چهچه (جاده مشهد - كلات) )

نویسندگان: فاطمه هادوی ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:200930,
author = {هادوی, فاطمه},
title = {نانوفسيلهاي سازند اب تلخ در غرب روستاي چهچه (جاده مشهد - كلات)},
booktitle = {بيستمين گردهمايي علوم زمين - سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور},
year = {2002},
keywords = {نانوفسيلهاي اهكي، اب تلخ، روستاي چهچه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نانوفسيلهاي سازند اب تلخ در غرب روستاي چهچه (جاده مشهد - كلات)
%A هادوی, فاطمه
%J بيستمين گردهمايي علوم زمين - سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور
%D 2002

[Download]