نوزدهمين گردهمائي علوم زمين - سازمان زمين شناسي كشور - تهران , 2001-02-12

عنوان : ( بيواستراتيگرافي سازند سرچشمه بر مبناي نانوپلانكتونهاي اهكي در مقطع تيپ )

نویسندگان: فاطمه هادوی ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:200938,
author = {هادوی, فاطمه},
title = {بيواستراتيگرافي سازند سرچشمه بر مبناي نانوپلانكتونهاي اهكي در مقطع تيپ},
booktitle = {نوزدهمين گردهمائي علوم زمين - سازمان زمين شناسي كشور - تهران},
year = {2001},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بيواستراتيگرافي سازند سرچشمه بر مبناي نانوپلانكتونهاي اهكي در مقطع تيپ
%A هادوی, فاطمه
%J نوزدهمين گردهمائي علوم زمين - سازمان زمين شناسي كشور - تهران
%D 2001

[Download]