فشرده مقالات نهمين همايش انجمن بلور شناسي و كاني شناسي ايران , 2001-11-14

عنوان : ( مطالعه فازهاي تحولي (phase transitions) و محدوده پايداري در كانيهاي داراي ساختمان گالن با استفاده از )

نویسندگان: مرتضی رزم آرا فرزقی ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:200941,
author = {رزم آرا فرزقی, مرتضی},
title = {مطالعه فازهاي تحولي (phase transitions) و محدوده پايداري در كانيهاي داراي ساختمان گالن با استفاده از},
booktitle = {فشرده مقالات نهمين همايش انجمن بلور شناسي و كاني شناسي ايران},
year = {2001},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه فازهاي تحولي (phase transitions) و محدوده پايداري در كانيهاي داراي ساختمان گالن با استفاده از
%A رزم آرا فرزقی, مرتضی
%J فشرده مقالات نهمين همايش انجمن بلور شناسي و كاني شناسي ايران
%D 2001

[Download]