خورشيد بي غروب , 2002-03-07

عنوان : ( جايگاه جوانان از نظر علي (ع) )

نویسندگان: محمدرضا جواهری ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:200949,
author = {جواهری, محمدرضا},
title = {جايگاه جوانان از نظر علي (ع)},
booktitle = {خورشيد بي غروب},
year = {2002},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T جايگاه جوانان از نظر علي (ع)
%A جواهری, محمدرضا
%J خورشيد بي غروب
%D 2002

[Download]