تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی, سال (2001-3)

عنوان : ( قضاوت مقلد و مجتهد متجزي )

نویسندگان: محمدحسن حائری ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:200973,
author = {حائری, محمدحسن},
title = {قضاوت مقلد و مجتهد متجزي},
journal = {تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی},
year = {2001},
month = {March},
issn = {1735-1596},
keywords = {قضاوت-اجتهاد-تقليد-تجزي-حكومت-اجماع-ظن-عمومات-فتوا-كتاب-سنت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T قضاوت مقلد و مجتهد متجزي
%A حائری, محمدحسن
%J تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی
%@ 1735-1596
%D 2001

[Download]