تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی, سال (2001-9)

عنوان : ( علي(ع) در اغوش وحي )

نویسندگان: میرزا مهدی صانعی مهری ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:200977,
author = {صانعی مهری, میرزا مهدی},
title = {علي(ع) در اغوش وحي},
journal = {تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی},
year = {2001},
month = {September},
issn = {1735-1596},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T علي(ع) در اغوش وحي
%A صانعی مهری, میرزا مهدی
%J تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی
%@ 1735-1596
%D 2001

[Download]