چهارمين همايش انجمن زمين شناسي ايران - تبريز , 2000-08-29

عنوان : ( مطالعه خارپوستان سازند ابداراز در مناطق شرق حوضه كپه داغ )

نویسندگان: محمد وحیدی نیا , علی اصغر اریائی ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:200983,
author = {وحیدی نیا, محمد and اریائی, علی اصغر},
title = {مطالعه خارپوستان سازند ابداراز در مناطق شرق حوضه كپه داغ},
booktitle = {چهارمين همايش انجمن زمين شناسي ايران - تبريز},
year = {2000},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه خارپوستان سازند ابداراز در مناطق شرق حوضه كپه داغ
%A وحیدی نیا, محمد
%A اریائی, علی اصغر
%J چهارمين همايش انجمن زمين شناسي ايران - تبريز
%D 2000

[Download]