هشتمين همايش انجمن بلور شناسي و كاني شناسي ايران , 2000-11-07

عنوان : ( تاثير مينرالوژي روي دوام پذيري سنگهاي ارژيليتي )

نویسندگان: محمد غفوری ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:200985,
author = {غفوری, محمد},
title = {تاثير مينرالوژي روي دوام پذيري سنگهاي ارژيليتي},
booktitle = {هشتمين همايش انجمن بلور شناسي و كاني شناسي ايران},
year = {2000},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثير مينرالوژي روي دوام پذيري سنگهاي ارژيليتي
%A غفوری, محمد
%J هشتمين همايش انجمن بلور شناسي و كاني شناسي ايران
%D 2000

[Download]