چهارمين همايش انجمن زمين شناسي ايران - تبريز , 2000-08-29

عنوان : ( زيست چينه شناسي سنگهاي دونين كوه زو ، جنوب غرب بجنورد و كنودونت ها )

نویسندگان: علیرضا عاشوری , محمدتقی نجارزاده ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:200986,
author = {عاشوری, علیرضا and نجارزاده, محمدتقی},
title = {زيست چينه شناسي سنگهاي دونين كوه زو ، جنوب غرب بجنورد و كنودونت ها},
booktitle = {چهارمين همايش انجمن زمين شناسي ايران - تبريز},
year = {2000},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T زيست چينه شناسي سنگهاي دونين كوه زو ، جنوب غرب بجنورد و كنودونت ها
%A عاشوری, علیرضا
%A نجارزاده, محمدتقی
%J چهارمين همايش انجمن زمين شناسي ايران - تبريز
%D 2000

[Download]