تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی, سال (2000-9)

عنوان : ( نظر و انديشه در قطعيات )

نویسندگان: عزیزاله فیاض صابری ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:200989,
author = {فیاض صابری, عزیزاله},
title = {نظر و انديشه در قطعيات},
journal = {تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی},
year = {2000},
month = {September},
issn = {1735-1596},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نظر و انديشه در قطعيات
%A فیاض صابری, عزیزاله
%J تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی
%@ 1735-1596
%D 2000

[Download]