هشتمين همايش انجمن بلور شناسي و كاني شناسي ايران , 2000-11-07

عنوان : ( مطالعه خصوصيات كاني شناسي و شيميائي منيزيت ذخاير قلعه بيد (زاهدان) و بررسي امكان استفاده از انها در )

نویسندگان: خسرو ابراهیمی نصرآبادی ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:200990,
author = {ابراهیمی نصرآبادی, خسرو},
title = {مطالعه خصوصيات كاني شناسي و شيميائي منيزيت ذخاير قلعه بيد (زاهدان) و بررسي امكان استفاده از انها در},
booktitle = {هشتمين همايش انجمن بلور شناسي و كاني شناسي ايران},
year = {2000},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه خصوصيات كاني شناسي و شيميائي منيزيت ذخاير قلعه بيد (زاهدان) و بررسي امكان استفاده از انها در
%A ابراهیمی نصرآبادی, خسرو
%J هشتمين همايش انجمن بلور شناسي و كاني شناسي ايران
%D 2000

[Download]