تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی, سال (2001-9)

عنوان : ( بررسي تطبيقي هستي شناسي از منظر كانت و سهروردي )

نویسندگان: سید مرتضی حسینی ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:200991,
author = {حسینی, سید مرتضی},
title = {بررسي تطبيقي هستي شناسي از منظر كانت و سهروردي},
journal = {تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی},
year = {2001},
month = {September},
issn = {1735-1596},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسي تطبيقي هستي شناسي از منظر كانت و سهروردي
%A حسینی, سید مرتضی
%J تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی
%@ 1735-1596
%D 2001

[Download]