چهارمين همايش انجمن زمين شناسي ايران - تبريز , 2000-08-29

عنوان : ( كائولن زنوز - نگرشي بر خصوصيات فيزيكي ، شيميايي و كاربردهاي صنعتي )

نویسندگان: خسرو ابراهیمی نصرآبادی ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:200992,
author = {ابراهیمی نصرآبادی, خسرو},
title = {كائولن زنوز - نگرشي بر خصوصيات فيزيكي ، شيميايي و كاربردهاي صنعتي},
booktitle = {چهارمين همايش انجمن زمين شناسي ايران - تبريز},
year = {2000},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T كائولن زنوز - نگرشي بر خصوصيات فيزيكي ، شيميايي و كاربردهاي صنعتي
%A ابراهیمی نصرآبادی, خسرو
%J چهارمين همايش انجمن زمين شناسي ايران - تبريز
%D 2000

[Download]