هشتمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران , 2000-11-07

عنوان : ( امفیبول جدید غنی از کلر پاراژنز مگنتیت و اندرادیت (در اسکارن سنگان خراسان) )

نویسندگان: سیداحمد مظاهری ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

منطقه

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:200994,
author = {مظاهری, سیداحمد},
title = {امفیبول جدید غنی از کلر پاراژنز مگنتیت و اندرادیت (در اسکارن سنگان خراسان)},
booktitle = {هشتمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران},
year = {2000},
location = {ايران},
keywords = {آمفیبول},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T امفیبول جدید غنی از کلر پاراژنز مگنتیت و اندرادیت (در اسکارن سنگان خراسان)
%A مظاهری, سیداحمد
%J هشتمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران
%D 2000

[Download]