چهارمين همايش انجمن زمين شناسي ايران - تبريز , 2000-08-29

عنوان : ( زيست چينه شناسي سازند ابدراز بر مبناي نانوپلانكتون هاي اهكي برش طاهر اباد (جاده مشهد - كلات) )

نویسندگان: فاطمه هادوی , زهرا کرمی رباطی ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:200996,
author = {هادوی, فاطمه and کرمی رباطی, زهرا},
title = {زيست چينه شناسي سازند ابدراز بر مبناي نانوپلانكتون هاي اهكي برش طاهر اباد (جاده مشهد - كلات)},
booktitle = {چهارمين همايش انجمن زمين شناسي ايران - تبريز},
year = {2000},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T زيست چينه شناسي سازند ابدراز بر مبناي نانوپلانكتون هاي اهكي برش طاهر اباد (جاده مشهد - كلات)
%A هادوی, فاطمه
%A کرمی رباطی, زهرا
%J چهارمين همايش انجمن زمين شناسي ايران - تبريز
%D 2000

[Download]