چهارمين همايش انجمن زمين شناسي ايران - تبريز , 2000-08-29

عنوان : ( مطالعه ساختار بلورين تعدادي از سولفوسالت هاي نقره و محلول هاي جامد بين انها با استفاده از xanes - ex )

نویسندگان: مرتضی رزم آرا فرزقی ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:200998,
author = {رزم آرا فرزقی, مرتضی},
title = {مطالعه ساختار بلورين تعدادي از سولفوسالت هاي نقره و محلول هاي جامد بين انها با استفاده از xanes - ex},
booktitle = {چهارمين همايش انجمن زمين شناسي ايران - تبريز},
year = {2000},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه ساختار بلورين تعدادي از سولفوسالت هاي نقره و محلول هاي جامد بين انها با استفاده از xanes - ex
%A رزم آرا فرزقی, مرتضی
%J چهارمين همايش انجمن زمين شناسي ايران - تبريز
%D 2000

[Download]