دوازدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیکISME 2004، اردیبهشت 1383 , 2004-05-12

عنوان : Dynamic analysis of the riding and handling of a car using CARSIM software ( تحلیل دینامیکی خوش سواری و خوش فرمانی خودرو به کمک نرم افزار CARSIM )

نویسندگان: محمد حسین ابوالبشری , محرم شاملی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تعیین شرایط بارگذاری و تحلیل دینامیکی خودرو به منظور طراحی و یا بهینه سازی مجموعه ها و واحدهای متشکله آن، مساله بسیار پیچیده ای است که به تنوع شرایط کاری، تعدد عوامل تاثیرگذار و پیچیدگی نحوه تاثیر آنها برمی گردد. درک دینامیک خودرو می تواند در دو سطح تجربی و تحلیلی تکمیل شود. در طی دهه های گذشته روشهای تحلیلی برای پیش بینی جنبه های مختلف کارکرد خودرو توسعه یافته اند و همگام با تستهای آزمایشگاهی، کارگاهی و جاده ای بکار گرفته می شوند. امروزه شبیه سازیهای کامپیوتری با استفاده از مدلهای تقریبی خودرو و نیز شبیه سازیهای زمان واقعی (Real Time Simulation - RTS) توسط قرار دادن سخت افزار در حلقة شبیه سازی HITL) یا (Hardware In The Loop – HIL بطور چشمگیری در طراحی خودرو استفاده می شوند. در این مطالعه نرم افزار CARSIM و قابلیتهای آن بطور اجمالی، معرفی و تحلیل دینامیکی خوش سواری و خوش فرمانی یک خودروی نمونه توسط این شبیه ساز انجام گرفته است.

کلمات کلیدی

شبیه سازی؛ دینامیک خودرو؛ خوش سواری؛ خوش فرمانی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:201,
author = {ابوالبشری, محمد حسین and شاملی, محرم},
title = {Dynamic analysis of the riding and handling of a car using CARSIM software},
booktitle = {دوازدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیکISME 2004، اردیبهشت 1383},
year = {2004},
location = {تهران, ايران},
keywords = {شبیه سازی؛ دینامیک خودرو؛ خوش سواری؛ خوش فرمانی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T Dynamic analysis of the riding and handling of a car using CARSIM software
%A ابوالبشری, محمد حسین
%A شاملی, محرم
%J دوازدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیکISME 2004، اردیبهشت 1383
%D 2004

[Download]