هشتمين همايش انجمن بلور شناسي و كاني شناسي ايران , 2000-11-07

عنوان : ( معرفي فاز جديد گاماميار ژيرايت در سولفيدهاي نقره )

نویسندگان: مرتضی رزم آرا فرزقی ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:201000,
author = {رزم آرا فرزقی, مرتضی},
title = {معرفي فاز جديد گاماميار ژيرايت در سولفيدهاي نقره},
booktitle = {هشتمين همايش انجمن بلور شناسي و كاني شناسي ايران},
year = {2000},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T معرفي فاز جديد گاماميار ژيرايت در سولفيدهاي نقره
%A رزم آرا فرزقی, مرتضی
%J هشتمين همايش انجمن بلور شناسي و كاني شناسي ايران
%D 2000

[Download]