پنجمين همايش بين المللي علوم تشريحي ايران , 2001-11-13

عنوان : ( گزارشي از مقايسه ميانگين خط شماري a-b كف دست )

نویسندگان: ناصر مهدوی شهری ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:201004,
author = {مهدوی شهری, ناصر},
title = {گزارشي از مقايسه ميانگين خط شماري a-b كف دست},
booktitle = {پنجمين همايش بين المللي علوم تشريحي ايران},
year = {2001},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T گزارشي از مقايسه ميانگين خط شماري a-b كف دست
%A مهدوی شهری, ناصر
%J پنجمين همايش بين المللي علوم تشريحي ايران
%D 2001

[Download]