اولين كنگره بيولوژي كاربردي ايران , 2001-01-20

عنوان : ( ميكروارگانيزمها و نقش انها در تجزيه الودگي هاي نفتي )

نویسندگان: منصور مشرقی ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:201006,
author = {مشرقی, منصور},
title = {ميكروارگانيزمها و نقش انها در تجزيه الودگي هاي نفتي},
booktitle = {اولين كنگره بيولوژي كاربردي ايران},
year = {2001},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ميكروارگانيزمها و نقش انها در تجزيه الودگي هاي نفتي
%A مشرقی, منصور
%J اولين كنگره بيولوژي كاربردي ايران
%D 2001

[Download]