اولين كنگره بيولوژي كاربردي ايران , 2001-01-20

عنوان : ( اينترنت به غنوان ابزاري در خدمت تحقيقات و اموزش بيولوژي كاربردي )

نویسندگان: ناصر مهدوی شهری ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:201015,
author = {مهدوی شهری, ناصر},
title = {اينترنت به غنوان ابزاري در خدمت تحقيقات و اموزش بيولوژي كاربردي},
booktitle = {اولين كنگره بيولوژي كاربردي ايران},
year = {2001},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اينترنت به غنوان ابزاري در خدمت تحقيقات و اموزش بيولوژي كاربردي
%A مهدوی شهری, ناصر
%J اولين كنگره بيولوژي كاربردي ايران
%D 2001

[Download]