نخستين همايش پژوهشي كاربرد مطالعات بيوسيستماتيك جوندگان ايران , 2001-10-24

عنوان : ( بررسي استفاده از بهينه از جوندگان در مطالعات ازمايشگاهي و تحقيقاتي )

نویسندگان: زهراملقب به فرشته قاسم زاده ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:201019,
author = {قاسم زاده, زهراملقب به فرشته},
title = {بررسي استفاده از بهينه از جوندگان در مطالعات ازمايشگاهي و تحقيقاتي},
booktitle = {نخستين همايش پژوهشي كاربرد مطالعات بيوسيستماتيك جوندگان ايران},
year = {2001},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسي استفاده از بهينه از جوندگان در مطالعات ازمايشگاهي و تحقيقاتي
%A قاسم زاده, زهراملقب به فرشته
%J نخستين همايش پژوهشي كاربرد مطالعات بيوسيستماتيك جوندگان ايران
%D 2001

[Download]