اولين كنگره بيولوژي كاربردي ايران , 2001-01-20

عنوان : ( پراكندگي درياچه هاي اب شور در ايران و كاربرد بيولوژي انها )

نویسندگان: زهراملقب به فرشته قاسم زاده ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:201020,
author = {قاسم زاده, زهراملقب به فرشته},
title = {پراكندگي درياچه هاي اب شور در ايران و كاربرد بيولوژي انها},
booktitle = {اولين كنگره بيولوژي كاربردي ايران},
year = {2001},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پراكندگي درياچه هاي اب شور در ايران و كاربرد بيولوژي انها
%A قاسم زاده, زهراملقب به فرشته
%J اولين كنگره بيولوژي كاربردي ايران
%D 2001

[Download]