اولين كنگره علوم پايه دامپزشكي ايران , 2000-05-30

عنوان : ( بررسي اثرات ميدان مغناطيسي متناوب حاد و مزمن بر تشنجات حاصل از تزريق پنتيلن در تترازول(ptz) موش صحرا )

نویسندگان: علی مقیمی ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:201023,
author = {مقیمی, علی},
title = {بررسي اثرات ميدان مغناطيسي متناوب حاد و مزمن بر تشنجات حاصل از تزريق پنتيلن در تترازول(ptz) موش صحرا},
booktitle = {اولين كنگره علوم پايه دامپزشكي ايران},
year = {2000},
keywords = {ميدان مغناطيسي-تشنج-پنتيلنتترازول},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسي اثرات ميدان مغناطيسي متناوب حاد و مزمن بر تشنجات حاصل از تزريق پنتيلن در تترازول(ptz) موش صحرا
%A مقیمی, علی
%J اولين كنگره علوم پايه دامپزشكي ايران
%D 2000

[Download]