پنجمين همايش بين المللي علوم تشريحي ايران , 2001-11-13

عنوان : ( بررسي اثر شبه هورمون جواني بر مراحل لاروي و بازماندگي ميگوي اب شيرين macrobrachium rossenbergii) )

نویسندگان: علی مقیمی ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:201027,
author = {مقیمی, علی},
title = {بررسي اثر شبه هورمون جواني بر مراحل لاروي و بازماندگي ميگوي اب شيرين macrobrachium rossenbergii)},
booktitle = {پنجمين همايش بين المللي علوم تشريحي ايران},
year = {2001},
keywords = {شبه هورمون جواني-پايري پروكسي فن-ماكروبراكيوم روزنبرگي-سخت پوستان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسي اثر شبه هورمون جواني بر مراحل لاروي و بازماندگي ميگوي اب شيرين macrobrachium rossenbergii)
%A مقیمی, علی
%J پنجمين همايش بين المللي علوم تشريحي ايران
%D 2001

[Download]