اولين كنگره بيولوژي كاربردي ايران , 2001-01-20

عنوان : ( تحليل مقدماتي برنامه درسي زيست شناسي بر اساس نظر سنجي از دانش آموزان و محتواي كتب درسي )

نویسندگان: سیدمصطفی ترحمی ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:201032,
author = {ترحمی, سیدمصطفی},
title = {تحليل مقدماتي برنامه درسي زيست شناسي بر اساس نظر سنجي از دانش آموزان و محتواي كتب درسي},
booktitle = {اولين كنگره بيولوژي كاربردي ايران},
year = {2001},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحليل مقدماتي برنامه درسي زيست شناسي بر اساس نظر سنجي از دانش آموزان و محتواي كتب درسي
%A ترحمی, سیدمصطفی
%J اولين كنگره بيولوژي كاربردي ايران
%D 2001

[Download]