چهارمين همايش انجمن زمين شناسي ايران - تبريز , 2000-08-29

عنوان : ( آيا ممكن است اندازه دانه در رودخانه ها به طرف پايين دست افزايش يابد؟ براي مثال: روخانه كشف رود واقع )

نویسندگان: سیدرضا موسوی حرمی , اسداله محبوبی , محمد خانه باد , حسن متین فر ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:201041,
author = {موسوی حرمی, سیدرضا and محبوبی, اسداله and خانه باد, محمد and متین فر, حسن},
title = {آيا ممكن است اندازه دانه در رودخانه ها به طرف پايين دست افزايش يابد؟ براي مثال: روخانه كشف رود واقع},
booktitle = {چهارمين همايش انجمن زمين شناسي ايران - تبريز},
year = {2000},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T آيا ممكن است اندازه دانه در رودخانه ها به طرف پايين دست افزايش يابد؟ براي مثال: روخانه كشف رود واقع
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%A محبوبی, اسداله
%A خانه باد, محمد
%A متین فر, حسن
%J چهارمين همايش انجمن زمين شناسي ايران - تبريز
%D 2000

[Download]