چهارمين همايش انجمن زمين شناسي ايران - تبريز , 2000-08-29

عنوان : ( مطالعه ميكروفاسيس و محيط رسوبي سازند چمن بيد در دو برش واقع در شمال شرق مشهد )

نویسندگان: سیدرضا موسوی حرمی , مهدی نجفی ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:201042,
author = {موسوی حرمی, سیدرضا and نجفی, مهدی},
title = {مطالعه ميكروفاسيس و محيط رسوبي سازند چمن بيد در دو برش واقع در شمال شرق مشهد},
booktitle = {چهارمين همايش انجمن زمين شناسي ايران - تبريز},
year = {2000},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه ميكروفاسيس و محيط رسوبي سازند چمن بيد در دو برش واقع در شمال شرق مشهد
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%A نجفی, مهدی
%J چهارمين همايش انجمن زمين شناسي ايران - تبريز
%D 2000

[Download]