چهارمين همايش انجمن زمين شناسي ايران - تبريز , 2000-08-29

عنوان : ( مطالعه زمين ريخت شناسي كارست و بررسي پتانسيل آب در سازندهاي سخت گستره مشهد - چناران )

نویسندگان: سیدرضا موسوی حرمی , مهدی نجفی ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:201045,
author = {موسوی حرمی, سیدرضا and نجفی, مهدی},
title = {مطالعه زمين ريخت شناسي كارست و بررسي پتانسيل آب در سازندهاي سخت گستره مشهد - چناران},
booktitle = {چهارمين همايش انجمن زمين شناسي ايران - تبريز},
year = {2000},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه زمين ريخت شناسي كارست و بررسي پتانسيل آب در سازندهاي سخت گستره مشهد - چناران
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%A نجفی, مهدی
%J چهارمين همايش انجمن زمين شناسي ايران - تبريز
%D 2000

[Download]