چهارمين همايش انجمن زمين شناسي ايران - تبريز , 2000-08-29

عنوان : ( تاثير شكستگي هاي سطحي زمين لرزه 1375 بجنورد در سازه هاي مهندسي و مسكوني )

نویسندگان: محمد غفوری , محمد‌رضا قانع ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:201048,
author = {غفوری, محمد and قانع, محمد‌رضا},
title = {تاثير شكستگي هاي سطحي زمين لرزه 1375 بجنورد در سازه هاي مهندسي و مسكوني},
booktitle = {چهارمين همايش انجمن زمين شناسي ايران - تبريز},
year = {2000},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثير شكستگي هاي سطحي زمين لرزه 1375 بجنورد در سازه هاي مهندسي و مسكوني
%A غفوری, محمد
%A قانع, محمد‌رضا
%J چهارمين همايش انجمن زمين شناسي ايران - تبريز
%D 2000

[Download]