دانشکده فنی دانشگاه تبریز, سال (2003-1)

عنوان : ( مطالعه عددي پديده هاي انتقال و احتراق در گازي كردن سوخت چوب )

نویسندگان: محمد مقیمان ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:201052,
author = {مقیمان, محمد},
title = {مطالعه عددي پديده هاي انتقال و احتراق در گازي كردن سوخت چوب},
journal = {دانشکده فنی دانشگاه تبریز},
year = {2003},
month = {January},
issn = {1029-8568},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعه عددي پديده هاي انتقال و احتراق در گازي كردن سوخت چوب
%A مقیمان, محمد
%J دانشکده فنی دانشگاه تبریز
%@ 1029-8568
%D 2003

[Download]