علوم آب و خاک, سال (2003-8)

عنوان : ( تعيين تنوع قارچ عامل بيماري برق زدگي نخود {Ascochyta rabiei(pass.) Lab} ايران با استفاده از ماركرهاي )

نویسندگان: عبدالرضا باقری , ماهرخ فلاحتی رستگار ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:201252,
author = {باقری, عبدالرضا and فلاحتی رستگار, ماهرخ},
title = {تعيين تنوع قارچ عامل بيماري برق زدگي نخود {Ascochyta rabiei(pass.) Lab} ايران با استفاده از ماركرهاي},
journal = {علوم آب و خاک},
year = {2003},
month = {August},
issn = {۲۴۷۶-۳۵۹۴},
keywords = {Ascochyta rabiei، تنوع ژنتيكي، فاصله ژنتيكي، Rapd},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تعيين تنوع قارچ عامل بيماري برق زدگي نخود {Ascochyta rabiei(pass.) Lab} ايران با استفاده از ماركرهاي
%A باقری, عبدالرضا
%A فلاحتی رستگار, ماهرخ
%J علوم آب و خاک
%@ ۲۴۷۶-۳۵۹۴
%D 2003

[Download]