علوم کشاورزی و منابع طبیعی, سال (2003-3)

عنوان : ( تعيين گروه بيماريزايي جدايه هاي قارچ Ascochyta rabiei در ايران )

نویسندگان: عبدالرضا باقری , ماهرخ فلاحتی رستگار ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:201253,
author = {باقری, عبدالرضا and فلاحتی رستگار, ماهرخ},
title = {تعيين گروه بيماريزايي جدايه هاي قارچ Ascochyta rabiei در ايران},
journal = {علوم کشاورزی و منابع طبیعی},
year = {2003},
month = {March},
issn = {1028-3099},
keywords = {Ascochyta rabiei پاتوتيپ، نخود، ارقام افترافي},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تعيين گروه بيماريزايي جدايه هاي قارچ Ascochyta rabiei در ايران
%A باقری, عبدالرضا
%A فلاحتی رستگار, ماهرخ
%J علوم کشاورزی و منابع طبیعی
%@ 1028-3099
%D 2003

[Download]